VELKOMMEN til Hjerndrupvand.dk

VandhaneHer på forsiden, kan du læse aktuelle oplysninger og meddelelser fra vandværket. Øvrige oplysninger om vandværket, finder du ved at "klikke" på menulinien ovenfor.

 

Hjerndrup Vandværk blev etableret i 1949 i Hjerndrup by. Den første råvandsboring var placeret hvor "Hjerndrup bypumpe" i sin tid stod.

Hjerndrup Vandværk er idag et moderne vandværk med en meget fin vandkvalitet.

Vandet har en pH værdi på ca. 7,6 og hårdhedsgrad på 14,4° dH, svarende til temmeligt hårdt vand.


Vandværket har 125 interessenter og der oppumpes ca. 22.000 m3 vand om året.

 

Henvendelse til Vandværket:

Tlf. : 7456 1231

Mobil : 2893 2731

 

         Henvendelse vedr. opkrævning af vandafgifter rettes til: Vandværkernes EDB-service, telf.:7339 3255 

 

 

 

 AKTUELT:

 Ekstraordinær Generalforsamling d.11/10-2017 kl. 19.30 i Sognegården.

 Info om fusionsaftale/vandledning fremlægges.

Afstemning om nedrivning af det gamle vandværk.

 

  

 

  Vigtigt....

Ved årsskiftet vil bestyrelsen, som altid, komme rundt og aflæse vandmålerne.

For forbrugere i Haderslev kommune, skal Vandværket sender disse aflæsninger videre PROVAS, som opkræver for spildevand. Forbrugere i Haderslev kommune skal således ikke selv sende vandaflæsninger til kommunen. Forbrugere, der ønsker specielle husstandsmålere til registrering af spildevand, skal kontakte PROVAS for opsætning og aflæsning af disse. 

Forbrugere i Kolding kommune, skal selv fortsat aflæse vandmålerne og indsende aflæsningen til Kolding kommune.

 

Stigning i vandafgiften ( m3 afgiften)

På generalforsamlingen den 11. marts 2015, blev det besluttet at hæve m3 afgiften til vandværket med 2,00 kr. fra 2,50 kr. til 4,50 kr. gældende fra 1. januar 2015.

     

Vandafgift til staten

Fra 1. januar 2016 er den samlede statsafgift pr. m3 vand 6,25 kr..

Statsafgiften består af en afgift for ledningsført vand + et drikkevandsbidrag. Drikkevandsbidraget er faldet fra 67 ører/m3  i 2015, til 39 ører/m3 i 2016. 

Formålet med drikkevandsbidraget er bl.a. at finansiere opgaver med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser. Drikkevandsbidraget løber til og med 2017, hvorefter det bortfalder.

 Samlet Statsafgift pr. m3 :

2014: 5,46 kr. + 0,67 kr. = 6,13 kr.

2015: 5,86 kr. + 0,67 kr. = 6.53 kr.

2016: 5,86 kr. + 0,39 kr. = 6,25 kr.

2017: 5,86 kr. + 0,39 kr. = 6,25 kr.