VELKOMMEN til Hjerndrupvand.dk

VandhaneHer på forsiden, kan du læse aktuelle oplysninger og meddelelser fra vandværket. Øvrige oplysninger om vandværket, finder du ved at "klikke" på menulinien ovenfor.

 

Hjerndrup Vandværk blev etableret i 1949 i Hjerndrup by. Den første råvandsboring var placeret hvor "Hjerndrup bypumpe" i sin tid stod.

Hjerndrup Vandværk er idag et moderne vandværk med en meget fin vandkvalitet.

Vandet har en pH værdi på ca. 7,6 og hårdhedsgrad på 14,4° dH, svarende til temmeligt hårdt vand.


Vandværket har 125 interessenter og der oppumpes ca. 22.000 m3 vand om året.

 

Henvendelse til Vandværket:

Tlf. : 7456 1231

Mobil : 2893 2731

 

         Henvendelse vedr. opkrævning af vandafgifter rettes til: Vandværkernes EDB-service, telf.:7339 3255 

 

 

 

 AKTUELT:

 Generalforsamling 2017: Torsdag den 2. marts. kl. 19.30 i Sognegården.

 Mød op, og vær med til at diskutere Hjerndrup vandværks fremtidige status. 

 

  

Formanden har ordet.  

Tanker om fremtiden for Hjerndrup vandværk! 

 

På de sidste 2 generalforsamlinger, har vi talt om vandværkets fremtid, herunder om evt. at bygge et nyt vandværk.

Det eksisterende vandværket er bygget i 1949, og selv om det løbende er vedligeholdt, er det ikke helt  "up to date" rent miljømæssigt. 

 

Da vi sidste år havde et ledningsbrud ved vandværket, viste dette, at det gamle vandværk "kører" på lånt tid.

Det er derfor vigtigt at vi overvejer, hvorledes vandværket skal køre videre på længere sigt, så spørgsmålet er,

                 -  skal vi bevare det gamle vandværk, skal vi fusionere med et andet vandværk eller skal vi bygge et nyt værk. 

 

 Hvis vi vil bevare det gamle værk, skal der blandt andet bygges nyt miljørum, og der skal foretages en omfattende renovering af den eksisterende bygning og så er det jo stadigt et gammelt vandværk. 

 

Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at "gå sammen" med et af vore nabovandværker, der har vist sig nogle muligheder, som vil blive fremlagt på den kommende Generalforsamling. 

 

Bygger vi et nyt vandværk, har vi også mulighed for at etablere nye boringer til erstatning for de gamle, der er placeret midt i byen. 

Den ideelle placering er udenfor Hjerndrup by, syd for byen midt i vores udvindingsreservoir. 

Reservoiret, vi pumper fra i dag, strækker sig fra Hjerndrup Landevej i syd til Hjerndrup By i nord, og ligger mellem Hjerndrup Stadsvej mod øst og Hjerndrup Landevej mod vest. Se link nedenfor.

Reservoiret ligger22 - 26 meters dybde under et meget tæt lerlag og vandet er af en meget fin kvalitet. 

 

Bestyrelsen håber selvfølgelig, at der er mulighed og stemning for, at bevare vandværket enten som et selvstændigt værk, eller ved en fusion med et af vore nabovandværker.           Prøv at gøre jer nogle tanker og tal evt. med naboer og andre om vandværkets fremtid. 

 

Et alternativ kunne være at at tilslutte os det kommunale selskab PROVAS, men så er det jo også vand til en væsentlig højere pris. 

PROVAS har dog meddelt at de ikke er interesseret i en overtagelse af Hjerndrup Vandværk.

 

I er velkommen til at give jeres mening til kende overfor bestyrelsen, pr. telefon, eller ved at sende en mail til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Her ser du vort nuværende vandreservoir. 

 

  Vigtigt....

Ved årsskiftet vil bestyrelsen, som altid, komme rundt og aflæse vandmålerne.

For forbrugere i Haderslev kommune, skal Vandværket sender disse aflæsninger videre PROVAS, som opkræver for spildevand. Forbrugere i Haderslev kommune skal således ikke selv sende vandaflæsninger til kommunen. Forbrugere, der ønsker specielle husstandsmålere til registrering af spildevand, skal kontakte PROVAS for opsætning og aflæsning af disse. 

Forbrugere i Kolding kommune, skal selv fortsat aflæse vandmålerne og indsende aflæsningen til Kolding kommune.

 

Stigning i vandafgiften ( m3 afgiften)

På generalforsamlingen den 11. marts 2015, blev det besluttet at hæve m3 afgiften til vandværket med 2,00 kr. fra 2,50 kr. til 4,50 kr. gældende fra 1. januar 2015.

     

Vandafgift til staten

Fra 1. januar 2016 er den samlede statsafgift pr. m3 vand 6,25 kr..

Statsafgiften består af en afgift for ledningsført vand + et drikkevandsbidrag. Drikkevandsbidraget er faldet fra 67 ører/m3  i 2015, til 39 ører/m3 i 2016. 

Formålet med drikkevandsbidraget er bl.a. at finansiere opgaver med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser. Drikkevandsbidraget løber til og med 2017, hvorefter det bortfalder.

 Samlet Statsafgift pr. m3 :

2014: 5,46 kr. + 0,67 kr. = 6,13 kr.

2015: 5,86 kr. + 0,67 kr. = 6.53 kr.

2016: 5,86 kr. + 0,39 kr. = 6,25 kr.

2017: 5,86 kr. + 0,39 kr. = 6,25 kr.